Koordynator projektów unijnych w perspektywie 2021-2027

280,00 

Kurs przygotowujący do pracy Koordynatora projektów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

 1. Poznaj zasady realizacji zadań w projektach unijnych.
 2. Dowiedz się na czym polega zarządzanie budżetem projektowym.
 3. Poznaj zasady tworzenia i zarządzania pracą zespołu projektowego.

Zobacz plan kursu

Koordynator projektów unijnych w perspektywie 2021-2027 – kurs online z certyfikatem

Koordynator projektów unijnych to osoba, która jest odpowiedzialna za koordynowanie i
nadzorowanie projektu na danym obszarze. Zajmuje się m.in. nawiązywaniem i
utrzymywaniem współpracy z klientami, ustala harmonogram realizacji projektu, współpracuje z kierownikiem merytorycznym, przygotowuje umowy, zamówienia i protokoły
odbioru oraz kontroluje prace podwykonawców i płatności klienta itd.

Dlaczego warto inwestować w kurs online Koordynator projektów unijnych?

Kurs ten dostarcza specjalistycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi, co umożliwia skuteczne planowanie, realizację i rozliczanie projektów zgodnie z wymogami unijnymi. Przygotowuje do pracy Koordynatora projektów w nowej perspektywie
finansowej 2021-2027.

W trakcie nauki:

 • Poznasz zasady realizacji zadań w projektach unijnych.
 • Dowiesz się na czym polega zarządzanie budżetem projektowym.
 • Poznasz zasady tworzenia i zarządzania pracą zespołu projektowego.
 • Uzyskasz kompetencje do planowania i kontrolowania realizacji zadań w projektach.

Cel i forma kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania projektami unijnymi w nowej
perspektywie finansowej 2021-2027.

Po zakupie kursu otrzymasz dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdziesz materiał szkoleniowy w formie multimedialnych prezentacji, ćwiczeń, zadań, quizów oraz skryptu do pobrania. Oprócz materiałów teoretycznych, z którymi zapoznajesz się samodzielnie, zalecamy wykonywanie ćwiczeń, które dają możliwość przełożenia wiedzy w praktyczne działania.

Kursy przygotowane są w e-learningowym standardzie SCROM. Kurs opracowaliśmy na 36 godzin nauki, ale rzeczywisty czas uzależniony jest indywidualnie od Kursanta, który sam decyduje o tempie nauki.

Korzyści z uczestnictwa w kursie Koordynator projektów unijnych

 • Zwiększasz swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Podnosisz atrakcyjność swojego CV.
 • Zdobywasz szansę na awans lub lepszą pracę.
 • Zdobywasz nową wiedzę łącząc naukę z codziennymi obowiązkami.

Adresaci kursu Koordynator projektów unijnych

 • Kadra zarządzająca projektami
 • Osoby, które poszukują pracy w dziedzinie zarządzania projektami unijnymi
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm, w których są lub będą realizowane projekty

Wymagania dla uczestników

 • Warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Komputer/laptop/tablet/smartfon z dostępem do stabilnego internetu

Przebieg kursu

 • Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej, 
 • Po zamówieniu otrzymujesz dostęp do swojego konta gdzie dostępne są materiały kursu
 • Przechodzisz kolejne lekcje, rozwiązując ćwiczenia i zadania
 • Zaliczasz test końcowy 
 • Kończysz kurs, a my wysyłamy Ci komplet dokumentów listem poleconym lub kurierem.

Koordynator projektów unijnych – kurs online z certyfikatem wraz z ćwiczeniami obejmuje 36 godzin edukacyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od Twojego zaangażowania.

W cenie kursu otrzymasz

 • Dostęp do interaktywnych materiałów na platformie szkoleniowej do zakończenia kursu, czyli nawet przez 365 dni. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!
 • Dostęp do testu końcowego z opcją wielokrotnych prób zaliczenia
 • Komplet dokumentów wysłanych listem poleconym lub kurierem, czyli:
  • zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • imienny certyfikat wydany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu

Maksymalny czas na ukończenie kursu to 365 dni od jego rozpoczęcia. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!