Specjalista kadr i płac – kurs online z certyfikatem

280,00 

Kurs przygotowujący do pracy Specjalisty kadr i płac

 1. Poznaj najważniejsze i aktualne przepisy prawa pracy
 2. Nauczysz się profesjonalnej obsługi kadrowej, wypełniania dokumentów kadrowych
 3. Poznasz zasady wyliczania płac, ustalania czasu pracy czy urlopów

Zdobywaj wiedzę w dogodnym dla siebie czasie, bez uszczerbku na codziennych obowiązkach! Twoje nowe umiejętności potwierdzimy powszechnie uznawanymi dokumentami – certyfikatem i zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN

Cel kursu: uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do wykonywania obowiązków pracownika działu kadr/płac

Kurs zawiera informacje na 2024 rok.

Zobacz plan kursu

 

Specjalista kadr i płac – opis zawodu

Specjalista kadr i płac to osoba, która jest odpowiedzialna za cały proces zatrudniania pracowników, organizuje rozmowy rekrutacyjne, wdraża nowych pracowników w reguły funkcjonowania firmy, wylicza urlopy, wynagrodzenia, rozlicza diety, pilnuje czasu pracy. Zakres zadań jest szeroki dlatego też Specjalista kadr i płac musi posiadać dogłębną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz prawa podatkowego.

Kurs zawiera informacje na 2024 rok.

Adresaci kursu

Specjalista ds. kadr i płac to kurs idealny dla Ciebie, jeżeli interesujesz się prawem pracy i sprawami kadrowymi lub marzysz o pracy w dziale kadrowym. Kurs kierujemy w szczególnie do tych, którzy chcą podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym. To propozycja zarówno dla kandydatów do pracy, jak i szansa na odświeżenie wiedzy dla pracujących kadrowców.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz zazwyczaj minimum średniego wykształcenia.

Nasze kursy e-learningowe przeznaczone są dla osób mających ukończone 18 lat (pełnoletnich).

Korzyści z uczestnictwa w kursie

 1. Poznajesz najważniejsze zasady i przepisy, które pozwolą Ci na profesjonalne wykonywanie zadań kadrowych począwszy od prowadzenia procesu rekrutacji pracowników, poprzez przyjęcie ich do pracy, wyliczanie wynagrodzeń, urlopów, pilnowanie czasu pracy, aż po wystawianie świadectw pracy po zakończonej umowie.
 2. Zdobywasz wiedzę i umiejętności kształtujące do zawodu Specjalista ds. kadr i płac
 3. Uczysz się w dogodnym dla siebie czasie, z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu wykorzystując do tego tylko swój komputer.
 4. Zdobywasz szansę na lepszą pracę, utrzymanie dotychczasowego stanowiska, a nawet możliwość awansu!
 5. Uaktualniasz i uatrakcyjniasz swoje CV
 6. Po zakończonym kursie otrzymujesz dokumenty w pełni honorowane zarówno w kraju jak i za granicą, dokładnie takie same jak po kursach stacjonarnych – zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat z kodem zawodu Specjalista ds. kadr oraz Specjalista ds. płac (Kod zawodu: 242307, 242310) 

Wymagania wstępne i przebieg kursu

 • Rozpoczęcie kursu ma miejsce po złożeniu zamówienia, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłacie należnej kwoty na konto lub poprzez system płatności internetowych.
 • Realizacja kursu rozpoczyna się najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia i opłaceniu kursu. Systemowo utworzymy dla Ciebie indywidualne konto na platformie szkoleniowej naszej placówki. Informację o utworzonym koncie otrzymasz mailem. Po zalogowaniu w zakładce KURSY będziesz widzieć zamówione szkolenie. Po kliknięciu KONTYNUUJ zobaczysz instrukcję jak poruszać się w kursie. Od tego momentu uczysz się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, przechodząc kolejno wszystkie lekcje. Ważne! Każdy kursant otrzymuje dostęp do materiałów do czasu zakończenia kursu, maksymalnie na okres 365 dni.
 • Forma nauki: na platformie szkoleniowej, prezentacje, filmy, ćwiczenia i zadania, testy, materiał szkoleniowy do pobrania.
 • Czas trwania kursu –  Rzeczywisty czas trwania oraz ukończenia szkolenia zależy przede wszystkim od Ciebie i Twojego zaangażowania. Wszystko dostosowujesz do swoich możliwości oraz obowiązków. Na ukończenie nauki masz maksymalnie 365 dni ale możesz zrobić to szybciej!
 • Wysyłka dokumentów – po zakończeniu kursu wyślemy do Ciebie zestaw dokumentów potwierdzających ukończenie kursu w języku polskim. Komplet dokumentów wysyłamy listem poleconym lub kurierem w zależności od formy wybranej podczas zakupu kursu, na adres podany w procesie rejestracji. Dodatkowo do wysyłki możesz zamówić certyfikat w języku angielskim.

 Program kursu Specjalista kadr i płac

 • Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
 • Proces rekrutacji.
 • Zawieranie umów o pracę
 • Akta osobowe
 • Rozwiązanie umów o pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
 • Delegacje
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Zatrudnianie młodocianych
 • Wynagrodzenie za pracę – zasady, dodatki i potrącenia, przykłady,
 • Obowiązki kadrowej.
 • Fundusze.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Obowiązki względem ZUS, US, GUS
 • Programy wspomagające pracę kadr

Kurs e-learningowy wraz z ćwiczeniami obejmuje 60 godzin edukacyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od Twojego zaangażowania.

Nasze kursy to 100 % legalności!

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń „MG-edu” posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek wydany przez Starostę powiatu wodzisławskiego, rejestru szkół i placówek oświatowych oraz rejestru instytucji szkoleniowych w WUP Katowice.

WAŻNE!  Nasza placówka MG-edu nie pobiera dodatkowych opłat za egzamin oraz wystawienie dokumentów w języku polskim!

Zobacz wzory dokumentów

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Sprawdź inne nasze kursy!