Specjalista kadr i płac – kurs online z certyfikatem

280,00 

Kurs przygotowujący do pracy Specjalisty kadr i płac

 1. Poznaj najważniejsze i aktualne przepisy prawa pracy
 2. Nauczysz się profesjonalnej obsługi kadrowej, wypełniania dokumentów kadrowych
 3. Poznasz zasady wyliczania płac, ustalania czasu pracy czy urlopów

Zdobywaj wiedzę w dogodnym dla siebie czasie, bez uszczerbku na codziennych obowiązkach! Twoje nowe umiejętności potwierdzimy powszechnie uznawanymi dokumentami – certyfikatem i zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN

Cel kursu: uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do wykonywania obowiązków pracownika działu kadr/płac

Kurs zawiera informacje na 2024 rok.

Zobacz plan kursu

Specjalista kadr i płac – opis zawodu

Specjalista kadr i płac to osoba, która jest odpowiedzialna za cały proces zatrudniania pracowników, organizuje badania wstępne i okresowe, wdraża nowych pracowników w reguły funkcjonowania firmy, wylicza urlopy, wynagrodzenia, rozlicza diety, pilnuje czasu pracy. Zakres zadań jest szeroki dlatego też Specjalista kadr i płac musi posiadać dogłębną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz prawa podatkowego.

Kurs zawiera informacje na 2024 rok.

Dlaczego warto inwestować w kurs kadry i płace? Czy specjalista kadr i płac to poszukiwany zawód?

Inwestowanie w kurs kadry i płace online jest uzasadnione ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów ds. zarządzania personelem i płac. Posiadanie tej specjalistycznej wiedzy pozwala na skuteczne administrowanie aspektami kadrowo-płacowymi w firmie.

Specjalista kadr szkolenie online

W trakcie kursu:

 • Poznasz najważniejsze i aktualne przepisy prawa pracy
 • Nauczysz się profesjonalnej obsługi kadrowej, wypełniania dokumentów kadrowych
 • Poznasz zasady wyliczania płac, ustalania czasu pracy czy urlopów
 • Kształtujesz umiejętności do zawodu Specjalista kadr i płac

Cel kursu:

Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do wykonywania obowiązków pracownika działu kadr/płac.

Korzyści z uczestnictwa w kursie Specjalista kadr kurs online

 • Poznajesz najważniejsze zasady i przepisy, które pozwolą Ci na profesjonalne wykonywanie zadań kadrowych począwszy od prowadzenia procesu rekrutacji pracowników, poprzez przyjęcie ich do pracy, wyliczanie wynagrodzeń, urlopów, pilnowanie czasu pracy, aż po wystawianie świadectw pracy po zakończonej umowie.
 • Zdobywasz wiedzę i umiejętności kształtujące do zawodu Specjalista ds. kadr i płac
 • Zwiększasz swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Zwiększasz atrakcyjność swojego CV.
 • Zdobywasz szansę na awans lub lepszą pracę.
 • Zdobywasz nową wiedzę łącząc naukę z codziennymi obowiązkami.
 • Po zakończonym kursie otrzymujesz dokumenty w pełni honorowane zarówno w kraju jak i za granicą, dokładnie takie same jak po kursach stacjonarnych – zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia MEN oraz certyfikat z kodem zawodu Specjalista ds. kadr oraz Specjalista ds. płac (Kod zawodu: 242307, 242310)

Adresaci kursu Specjalista ds. kadr i płac kurs online

Specjalista ds. kadr i płac to kurs idealny dla Ciebie, jeżeli interesujesz się prawem pracy i sprawami kadrowymi lub marzysz o pracy w dziale kadrowym. Kurs kierujemy w szczególnie do tych, którzy chcą podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym. To propozycja zarówno dla kandydatów do pracy, jak i szansa na odświeżenie wiedzy dla pracujących kadrowców.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz zazwyczaj minimum średniego wykształcenia.

 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Osoby poszukujące pracy w działach kadrowych
 • Osoby zamierzające zmienić swoje kwalifikacje zawodowe

Wymagania dla uczestników

 • Warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Komputer/laptop/tablet/smartfon z dostępem do stabilnego internetu

Przebieg kursu

 • Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej, 
 • Forma nauki: na platformie szkoleniowej, prezentacje, filmy, ćwiczenia i zadania, testy, materiał szkoleniowy do pobrania.
 • Po zamówieniu otrzymujesz dostęp do swojego konta gdzie dostępne są materiały kursu
 • Przechodzisz kolejne lekcje, rozwiązując ćwiczenia i zadania
 • Zaliczasz test końcowy 
 • Kończysz kurs, a my wysyłamy Ci komplet dokumentów listem poleconym lub kurierem.
kurs kadry i płace

Specjalista kadr i płac – kurs online z certyfikatem wraz z ćwiczeniami obejmuje 60 godzin edukacyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od Twojego zaangażowania.

 Program kursu Specjalista kadr i płac

 • Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
 • Proces rekrutacji.
 • Zawieranie umów o pracę
 • Akta osobowe
 • Rozwiązanie umów o pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
 • Delegacje
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Zatrudnianie młodocianych
 • Wynagrodzenie za pracę – zasady, dodatki i potrącenia, przykłady,
 • Obowiązki kadrowej.
 • Fundusze.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Obowiązki względem ZUS, US, GUS
 • Programy wspomagające pracę kadr

W cenie kursu otrzymasz

 • Dostęp do interaktywnych materiałów na platformie szkoleniowej do zakończenia kursu, czyli nawet przez 365 dni. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!
 • Dostęp do testu końcowego z opcją wielokrotnych prób zaliczenia
 • Komplet dokumentów wysłanych listem poleconym lub kurierem, czyli:
  • zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
   z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • imienny certyfikat wydany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu

Maksymalny czas na ukończenie kursu to 365 dni od jego rozpoczęcia. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!

Sprawdź inne nasze kursy!