Specjalista ds. szkoleń – kurs online z certyfikatem

230,00 

Kurs przygotowujący do pracy firmie szkoleniowej lub dziale szkoleń

 1. Poznaj zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w firmach.
 2. Dowiedz się jakie są najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników.
 3. Poznaj formy i metody kształcenia dorosłych.

ZOBACZ PLAN KURSU

Specjalista do spraw szkoleń – kurs online z certyfikatem

Specjalista ds. szkoleń to osoba, która odpowiada za m.in. za analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację procesów podwyższania kwalifikacji pracowników, budżetowanie oraz monitorowanie efektów szkoleń.  Do najczęściej wykonywanych zadań specjalisty do spraw szkoleń należy rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, współpraca z trenerami, organizacja szkoleń od strony merytorycznej i logistycznej, dbałość o dokumentację szkoleniową.

Dlaczego warto inwestować w kurs online Specjalista ds. szkoleń?

Kurs Specjalista ds. szkoleń umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia analizy potrzeb szkoleniowych i realizacji rozwoju kompetencji w firmach, co pozwala efektywnie projektować i dostosowywać programy edukacyjne do różnorodnych potrzeb grup pracowników.

W trakcie kursu:

 • Poznasz zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w firmach.
 • Dowiesz się jakie są najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników.
 • Dowiesz się skąd pozyskać dotacje na szkolenia
 • Nauczysz się jak wykonać analizę potrzeb szkoleniowych oraz tworzyć dokumenty szkoleniowe
 • Poznasz formy i metody kształcenia dorosłych.

Cel kursu:

Uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji oraz administrowania procesów szkoleniowych w firmach

Korzyści z uczestnictwa w kursie Specjalista ds. szkoleń

 • Zwiększasz swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 
 • Podnosisz atrakcyjność swojego CV. 
 • Zdobywasz szansę na awans lub lepszą pracę.
 • Zdobywasz nową wiedzę łącząc naukę z codziennymi obowiązkami.

Adresaci kursu Specjalista do spraw szkoleń

 • Pracownicy działów szkoleń
 • Pracownicy działów personalnych, 
 • Osoby, które planują podjęcie zatrudnienia w działach personalnych i firmach szkoleniowych 

Wymagania dla uczestników

 • Warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Komputer/laptop/tablet/smartfon z dostępem do stabilnego internetu

Przebieg kursu

 • Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej, 
 • Po zamówieniu otrzymujesz dostęp do swojego konta gdzie dostępne są materiały kursu
 • Przechodzisz kolejne lekcje, rozwiązując ćwiczenia i zadania
 • Zaliczasz test końcowy 
 • Kończysz kurs, a my wysyłamy Ci komplet dokumentów listem poleconym lub kurierem.

Specjalista ds. szkoleń – kurs online z certyfikatem wraz z ćwiczeniami obejmuje 35 godzin edukacyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od Twojego zaangażowania.

W cenie kursu otrzymasz

 • Dostęp do interaktywnych materiałów na platformie szkoleniowej do zakończenia kursu, czyli nawet przez 365 dni. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!
 • Dostęp do testu końcowego z opcją wielokrotnych prób zaliczenia
 • Komplet dokumentów wysłanych listem poleconym lub kurierem, czyli:
  • zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • imienny certyfikat wydany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu

Maksymalny czas na ukończenie kursu to 365 dni od jego rozpoczęcia. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!