Specjalista ds. szkoleń – kurs online z certyfikatem

230,00 

Kurs przygotowujący do pracy firmie szkoleniowej lub dziale szkoleń

 1. Poznaj zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w firmach.
 2. Dowiedz się jakie są najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników.
 3. Poznaj formy i metody kształcenia dorosłych.

ZOBACZ PLAN KURSU

specjalista do spraw szkoleń

Specjalista do spraw szkoleń – kurs online z certyfikatem

W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym wyzwań i możliwości, Specjaliści ds. Szkoleń odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz efektywności organizacji. Nasz kurs online Specjalista ds. szkoleń umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy, pozwalającej efektywnie projektować i dostosowywać programy edukacyjne do zróżnicowanych potrzeb grup pracowników.

Specjalista do spraw szkoleń to osoba, która ma w swoim arsenale umiejętności niezbędne do analizy potrzeb szkoleniowych, planowania i realizacji procesów podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz monitorowania efektów szkoleń.
Do najczęściej wykonywanych zadań specjalisty do spraw szkoleń należy rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, współpraca z trenerami, organizacja szkoleń od strony merytorycznej i logistycznej, dbałość o dokumentację szkoleniową.

Dlaczego warto inwestować w kurs online Specjalista ds. szkoleń?

Kurs Specjalista ds. szkoleń umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia analizy potrzeb szkoleniowych i realizacji rozwoju kompetencji w firmach, co pozwala efektywnie projektować i dostosowywać programy edukacyjne do różnorodnych potrzeb grup pracowników.

W trakcie kursu:

 • Poznasz zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w firmach.
 • Dowiesz się jakie są najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników.
 • Dowiesz się skąd pozyskać dotacje na szkolenia
 • Nauczysz się jak wykonać analizę potrzeb szkoleniowych oraz tworzyć dokumenty szkoleniowe
 • Poznasz formy i metody kształcenia dorosłych.

Korzyści z uczestnictwa w kursie Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Zwiększasz swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe: Zdobywasz nową wiedzę, która jest ceniona na rynku pracy.
 • Podnosisz atrakcyjność swojego CV:
  Posiadanie certyfikatu z kursu zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie lub awans.
 • Zdobywasz szansę na awans lub lepszą pracę:
  Nowe umiejętności mogą otworzyć drzwi do bardziej odpowiedzialnych stanowisk.
 • Łączysz naukę z codziennymi obowiązkami:
  Kurs online pozwala na naukę w elastyczny sposób, dostosowany do Twojego harmonogramu.

Uczestnictwo w naszym kursie to nie tylko poszerzenie wiedzy, ale także inwestycja w rozwój zawodowy o długoterminowym wpływie. Zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych pozwoli Ci nie tylko wyeksponować się na rynku pracy, ale także otworzyć drzwi do lepszych perspektyw zawodowych. Podnosząc atrakcyjność Twojego CV, zwiększasz szanse na awans oraz otwierasz nowe możliwości kariery.

Adresaci kursu Specjalista do spraw szkoleń

Cel i forma kursu:

Uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji oraz administrowania procesów szkoleniowych w firmach.

Po zakupie kursu otrzymasz dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdziesz materiał szkoleniowy w formie multimedialnych prezentacji, ćwiczeń, zadań, quizów oraz skryptu do pobrania. Oprócz materiałów teoretycznych, z którymi zapoznajesz się samodzielnie, zalecamy wykonywanie ćwiczeń, które dają możliwość przełożenia wiedzy w praktyczne działania.

Kurs opracowaliśmy na 35 godzin nauki, ale rzeczywisty czas uzależniony jest indywidualnie od Kursanta, który sam decyduje o tempie nauki.

Wymagania dla uczestników

 • Warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Komputer/laptop/tablet/smartfon z dostępem do stabilnego internetu

Przebieg kursu

 • Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej, 
 • Po zamówieniu otrzymujesz dostęp do swojego konta gdzie dostępne są materiały kursu
 • Przechodzisz kolejne lekcje, rozwiązując ćwiczenia i zadania
 • Zaliczasz test końcowy 
 • Kończysz kurs, a my wysyłamy Ci komplet dokumentów listem poleconym lub kurierem.

Specjalista ds. szkoleń – kurs online z certyfikatem wraz z ćwiczeniami obejmuje 35 godzin edukacyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od Twojego zaangażowania.

W cenie kursu otrzymasz

 • Dostęp do interaktywnych materiałów na platformie szkoleniowej do zakończenia kursu, czyli nawet przez 365 dni. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!
 • Dostęp do testu końcowego z opcją wielokrotnych prób zaliczenia
 • Komplet dokumentów wysłanych listem poleconym lub kurierem, czyli:
  • zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • imienny certyfikat wydany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu

Maksymalny czas na ukończenie kursu to 365 dni od jego rozpoczęcia. Tylko u nas masz tak długi czas na realizację kursu!