W jakim czasie otrzymam dokumenty po ukończeniu kursu?

Dokumenty wysyłamy do 3 dni roboczych przesyłką kurierską oraz do 7 dni roboczych listem poleconym. Do tego czasu należy jeszcze doliczyć czas realizacji usługi przez pocztę polską lub firmy kurierskie.

Co się dzieje w przypadku wystąpienia problemów technicznych?

Postaramy się aby sytuacji problemowych nie było 🙂 Jednak w przypadku ich wystąpienia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@mg-edu.pl lub sms pod numer 663 904 349

Dlaczego aby otrzymać zaświadczenie muszę podać dodatkowe dane?

Dane dodatkowe jak PESEL są niezbędne do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zawiera

 • 1) imię (imiona) i nazwisko uczestnika kursu
 • 2) numer PESEL uczestnika kursu,
 • 3) nazwę kursu,
 • 4) wymiar godzin kształcenia na kursie,
 • 5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
 • 6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, która zawiera:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
  • datę wydania zaświadczenia
  • numer zaświadczenia

Czy chcąc uczestniczyć w kursie bezpłatnym trzeba zakładać konto?

Tak, aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia należy utworzyć konto na platformie stronie mg-
edu.pl, na którym udostępnione będą materiały szkoleniowe, a po zakończeniu nauki
darmowy certyfikat

Czy dostęp do zakupionych kursów jest ograniczony czasowo?

TAK.

Kursant otrzymuje dostęp do materiałów zakupionego kursu do czasu zakończenia nauki.

Maksymalny czas na zrealizowanie zakupionego kursu to 1 rok -365 dni. Po tym czasie niezakończony kurs przepada i nie ma możliwości jego ukończenia. Czas odlicza się automatycznie na indywidualnym koncie każdego uczestnika.

Czy kursy można odtworzyć na telefonie?

Wszystkie nasze kursy stworzone są w taki sposób aby można było z nich korzystać także na urządzeniach mobilnych. Ze względu na formę kursów zdecydowanie zalecamy jednak korzystać podczas nauki z komputera lub tabletu.

Jakie są akceptowane formy płatności za zamówione kursy?

Płatności za kurs można dokonać poprzez szybki przelew Paynow lub blikiem lub tradycyjny przelew na konto bankowe.

Czy znany jest termin czasowego zamknięcia placówki w 2024 r.?

Nie, termin zamknięcia placówki podany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że w czasie naszej nieobecności można kupować i realizować kursy, ale nie będą realizowane wysyłki dokumentów.

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Oczywiście.

Wystarczy w formularzu zamówienia zaznaczyć chęć otrzymania faktury. Faktury na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z numerem NIP.