Dostępność w instytucjach kultury – kurs na zamówienie

Kurs Dostępność w instytucjach kultury ma na celu zapoznanie kadry zarządzającej  i pracowników instytucji kultury z podstawowymi aspektami wdrożenia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.
Kategoria:

Dostępność w instytucjach kultury – kurs na zamówienie

Wprowadzenie Ustaw o zapewnieniu dostępności i dostępności cyfrowej wymusiło na instytucjach kultury zaangażowanie się w działania dotyczące udostępnienia swojej oferty osobom ze szczególnymi potrzebami. Okazuje się jednak że zapisy obu tych ustaw są skomplikowane i niejasne, co powoduje problemy przy wdrażaniu i realizacji działań.

Dostępność w instytucjach kultury – omawiane zagadnienia

Niniejsze szkolenie ma na celu zapoznanie kadry zarządzającej  i pracowników instytucji kultury z podstawowymi aspektami wdrożenia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Szkolenie oparte jest na wypracowanym w ramach projektu PFRON „Kultura bez barier” Modelu dostępnej kultury,  bazującym na koncepcji podróży odbiorcy.

Dostępność w instytucjach kultury – adresaci kursu:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy centrów, ośrodków i domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów
 • Koordynatorzy dostępności oraz osoby zajmujące się kwestiami osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Osoby zainteresowane problematyką dostępności w kulturze

Plan kursu:

 • Co to jest dostępność?
 • Zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) w odniesieniu do instytucji kultury
 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Nowatorskie podejście do wdrażania dostępności – Model dostępnej kultury
 • Dostępność architektoniczna – dobre praktyki w kulturze
 • Dostępność informacyjno – komunikacyjna – czyli jak być zrozumianym
 • Dostępność cyfrowa – strony internetowe, social media
 • Deklaracja i planer dostępności

Organizator

EU-Expert

Trener: Witold Gajda – od ponad 20 lat związany z branżą kulturalną i organizacjami pozarządowymi. Trener, dziennikarz, twórca projektów, ekspert ds. działań partycypacyjnych i dostępności oraz koordynator w grantach finansowanych przez PFRON i Narodowe Centrum Kultury.  Od wielu lat prowadzi szkolenia stacjonarnie jak i online dla instytucji kultury, firm i organizacji pozarządowych. Na spotkaniach przekazuje słuchaczom jak najwięcej praktycznych informacji, dzięki czemu zdobytą wiedzę potrafią przełożyć na konkretne działania w pracy.

Kurs dostępny na zamówienie – kontakt: biuro@eu-expert.pl

Forma kursu

Stacjonarny lub spotkanie online