Motywacja pracowników – pozapłacowe narzędzia motywacyjne

 • Awatar użytkownikaDorota Dembska
 • 07 gru, 2023
 • 0 komentarzy
 • 2 min. Czytaj

Motywacja pracowników – pozapłacowe narzędzia motywacyjne

Motywacja pracowników jest jedną z czterech podstawowych funkcji zarządzania. Jest tak samo ważna jak planowanie, organizowanie czy kontrola.

Motywacja pracowników jest to rozpoznawanie potrzeb podwładnych w celu pobudzania ich do takiego działania, które jest zgodne z wolą kierownika, a zarazem prowadzi do zaspokojenia potrzeb podwładnych.

Motywowanie w firmie obejmuje:

 • dobór pracowników
 • ustalanie zadań i miar ich spełnienia
 • wyznaczanie wynagrodzeń
 • ocena i rozwój kadr
 • stosowanie bodźców pozapłacowych

Motywacja pracowników poprzez czynniki motywacyjne

Czynniki motywacyjne (bodźce) to instrumenty zarządzania mające zapewnić wysoki poziom motywacji pracowników.

Bodźce jakimi kierownictwo zachęca  do pracy mogą wywołać u pracownika reakcje pozytywne, negatywne lub obojętne.

Reakcja pozytywna na zastosowany bodźce sprzyja realizacji zadań organizacji i jest to najbardziej pożądana reakcja zarówno ze strony pracowników, jak i kierownictwa.

Najmniej korzystne, reakcje negatywne, mogą wykształcić niepożądane postawy pracowników.

Reakcje obojętne nie zachęcają do podejmowania wysiłku ani teraz, ani w przyszłości, stabilizując pewien sposób zachowania.

Materialne czynniki motywacyjne

Bodźce materialne mają kryteria finansowej wymierności. Wśród bodźców materialnych najlepszymi motywatorami są:

 • płaca,
 • stałe dodatki do płac,
 • premie czy nagrody za szczególne osiągnięcia.

Natomiast bodźce materialne wywołujące negatywne odczucia pracowników to wynagrodzenia i świadczenia nie mające związku z czasem pracy.

Pozapłacowe niematerialne narzędzia motywacyjne

Pozapłacowe niematerialne środki motywacyjne to nagradzanie pracowników za dobrą pracę poprzez:

 • przyznawanie dyplomów,
 • udzielanie pochwał oficjalnych, nieoficjalnych,
 • stabilność zatrudnienia,
 • odpowiednia komunikacja w firmie,
 • dobra atmosfera w pracy  itp.

Niematerialne środki motywacyjne mają silnie motywujący charakter, jednak nie są bezpośrednio przeliczalne na pieniądze.Pozapłacowa niematerialna motywacja jest uzależniona od sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Pozapłacowe materialne narzędzia motywacyjne

Pozapłacowe materialne środki motywacyjne są to dodatki jakie otrzymuje pracownik w formie materialnej niepieniężnej, które można jednak przeliczyć na pieniądz. Oferowane środki motywacyjne mogą przyjmować formę:

 • stałą – to znaczy, że każdy pracownik otrzyma takie świadczenie (np. prywatna opieka medyczna dla wszystkich zatrudnionych pracowników i ich rodzin)
 • opcjonalną – gdzie pracownicy danej jednostki czy działu mają prawo wyboru dodatkowego świadczenia w zależności od ich oczekiwań (np. pracownik wybiera karnet na basen zamiast kuponu na tańsze zakupy w sklepie)