Prowadzenie rekrutacji

  • Awatar użytkownikaDorota Dembska
  • 07 gru, 2023
  • 0 komentarzy
  • 2 min. Czytaj

Prowadzenie rekrutacji

Prowadzenie rekrutacji pracowników.

Jakich dokumentów może wymagać od kandydatów do pracy przyszły pracodawca?

Proces rekrutacji w większych firmach należy do działań dość złożonych, czasem trwających dłuższy okres czasu. Prowadzenie rekrutacji pracowników należy do zadań wykwalifikowanych specjalistów rekrutacji, którzy dzięki swoim umiejętnościom potrafią dobrać odpowiedniego pracownika do odpowiedniego stanowiska. Starając się o pracę na interesujące nas stanowisko potrzebne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów. Różne są wymagania pracodawców, czasem lista dokumentów jest dość długa. Jakie w takim razie mogą być wymagane dokumenty? Sprawdźcie.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny

Pierwszymi dokumentami jakie przekazujemy potencjalnemu pracodawcy ubiegając się o pracę na interesujące nas stanowisko są życiorys oraz list motywacyjny. To tam zawarte są najważniejsze informacje o nas, czyli podstawowe dane osobiste, informacje o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia oraz posiadanych umiejętnościach. To dzięki CV osoba prowadząca rekrutację ma podstawę, aby wymagać pozostałych dokumentów potwierdzających zawarte tam informacje. Dlatego nie warto zamieszczać w tych dokumentach informacji nieprawdziwych, ich weryfikacja może okazać się nieprzyjemna.

List motywacyjny ma na celu przede wszystkim promocję własnej osoby oraz wyrażenie chęci i powodów podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

Regulacje ustawowe

Ze względu na to, że dokumenty dostarczane przez kandydata potencjalnemu pracodawcy stanowią źródło danych osobowych, dociekliwość przyszłego pracodawcy określa swoje granice poprzez ustawę. Zgodnie z przepisami wymagane mogą być takie informacje jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia czy numer pesel. Podanie innych danych, takich jak imiona nazwiska dzieci, ich daty urodzenia może być konieczne jedynie ze względu na korzystanie z zapisanych w prawie pracy uprawnień. Dane inne niż wskazane powyżej mogą być wymagane również w przypadku kiedy ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów prawa.

Prowadzenie rekrutacji pracowników na dalszym etapie tego procesu może obejmować dostarczenie dodatkowych zaświadczeń informacyjnych o kandydacie, dlatego:

Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej daje prawo przyszłemu pracodawcy żądać takich dokumentów jak:

  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wypełniony,
  • dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • świadectwa pracy wszystkich dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w czasie kiedy pracownik ubiega się o zatrudnienie
  • w sytuacji osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego może być konieczne świadectwo ukończenia gimnazjum
  • orzeczenie lekarskie, które potwierdzi brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
  • inne dokumenty, wynikające z odrębnych regulacji prawnych

Prowadzenie rekrutacji pracowników –  przygotowanie

Mimo, że w większości przypadków standardowym zestawem dokumentów aplikacyjnych jest CV oraz list motywacyjny warto mieć przygotowaną listę dokumentów, które mogą okazać się potrzebne w kolejnych etapach rekrutacji. Czas, który musielibyśmy poświęcić na ich przygotowanie czy odnalezienie lepiej poświęcić na ewentualne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.