Planowanie zatrudnienia – podejście strategiczne

  • Awatar użytkownikaDorota Dembska
  • 07 gru, 2023
  • 0 komentarzy
  • 2 min. Czytaj

Planowanie zatrudnienia – podejście strategiczne

Planowanie zatrudnienia

Zakładając własną firmę robisz to w jakim zamierzonym celu prawda?

Tworzysz biznesplan, planujesz, stawiasz sobie cele… to wszystko wynika z racjonalnych i naturalnych potrzeb umysłu.

Jakakolwiek jest to działalność gospodarcza, to właśnie pracownik jest najważniejszym i zarazem najbardziej ryzykownym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. Z tego powodu firmy, które są zmniejszyć to ryzyko, planowanie zatrudnienia oraz doradztwo personalne zlecają specjalistom HR.

Proces planowania zatrudnienia jest bardzo istotny dla przedsiębiorstwa, które chce osiągać sukcesy. Działanie to jest dość złożone, wieloetapowe i wielopoziomowe, dlatego niezbędna tutaj jest ekspercka wiedza i metody działania, które często wiążą się niemałymi nakładami czasu i kosztów.

Zespoły specjalistów HR działają najczęściej według poziomów planowania takich jak:

– planowanie strategiczne – które określa długofalową misję i strategię organizacyjną przedsiębiorstwa dotyczącą polityki kadrowej. Tutaj określona zostaje wizja i właściwości kapitału ludzkiego w działalności firmy. Ponadto ustalone zostają priorytety, które pozwolą wdrażać plan na kolejnych poziomach.

– planowanie taktyczne – na tym poziomie uszczegółowione zostają ustalenia strategiczne. Wyznaczone zostają ramy tych działań, które pozwolą uniknąć improwizacji w poczynaniach kadrowych firmy.

– planowanie agregacyjne – polega na przygotowaniu konkretnego planu zatrudnienia, który pokazuje, jak może wyglądać struktura kadr po analizie zdolności produkcyjnych firmy.

– planowanie operacyjne – na tym etapie realizowane są założenia wszystkich powyższych poziomów. Ustala się kwestie dotyczące systemu wynagrodzeń, sposobu rekrutacji, profili pracowników, zakresu obowiązków, systemów motywacyjnych oraz przebiegu i charakteru szkoleń czy awansów zawodowych.

Planowanie zatrudnienia jako strategiczne podejście w procesie zarządzania

Aby planowanie zatrudnienia mogło zostać przeprowadzone w sposób dokładny i skrupulatny potrzebne jest zebranie najważniejszych informacji o firmie jak i jej otoczeniu. Z informacji wewnętrznych wyróżnić możemy tu misję firmy, istniejące w niej struktury organizacyjne, plany marketingowe i produkcyjne, wielkość budżetu przeznaczona na pracowników, formy ich zatrudnienia, stosowane techniki i metody pracy itp. Do informacji zewnętrznych zaliczamy natomiast sytuację na rynku pracy, poziom bezrobocia, konkurencyjność firm, obowiązujące przepisy prawa czy pozycję firmy na rynku.

Dlatego, że przedsiębiorstwa muszą ciągle budować oraz utrzymywać swoją pozycję na rynku, proces planowania zasobów ludzkim odgrywa dla nich kluczową rolę. Zatrudnienie odpowiednich pracowników zależy przede wszystkim od odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji oraz selekcji kandydatów do pracy. Mają tego świadomość firmy aspirujące, dlatego też korzystają z pomocy specjalistów oszczędzając czas i budując w ten sposób konkurencyjność firmy.