Koordynator projektów unijnych – cel pracy i zadania

 • Awatar użytkownikaDorota Dembska
 • 07 gru, 2023
 • 0 komentarzy
 • 1 min. Czytaj

Koordynator projektów unijnych – cel pracy i zadania

Koordynator projektów unijnych to zawód niezwykle popularny w dzisiejszych czasach. Szansa na uzyskanie dotacji,  płynących z Unii Europejskiej, obliguje wiele przedsiębiorstw do skorzystania z usług tego typu specjalistów, jak właśnie koordynator. To wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni fachowcy, którzy sprawnie zrealizują każdy projekt.

Jaką pracę wykonuje koordynator projektów unijnych?

Specjalista tej klasy zarządza, koordynuje i nadzoruje realizację projektów unijnych, jednocześnie odpowiadając za realizację wytyczonych celów. Projekty mogą  dotyczyć zarówno zasięgu krajowego, jak i międzynarodowego, jednak wszystkie muszą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obejmują różne dziedziny gospodarki i życia, począwszy od sfery produkcyjnej, usługowej, badawczej czy naukowej, poprzez edukacyjną, kulturalną, aż do społecznej.

Cele działań koordynatora projektów unijnych

Głównym celem pracy, jaką wykonuje koordynator unijny jest realizacja projektów oraz osiągnięcie rezultatów, w oparciu o wstępne założenia. Do obowiązków koordynatora należy również terminowe rozliczanie, wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Praca koordynatora to również :

 • Planowanie działań.
 • Organizacja pracy zespołów projektowych.
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem projektów.

Koordynator projektów unijnych ma za zadanie tworzenie sytemu współpracy z wszystkimi jednostkami, które są zaangażowane w realizację projektu. W tym zakresie odpowiedzialny jest za budowanie wszelkich procedur, regulaminów, a także formularzy czy zasad, według których mają być prowadzone działania. W osiągnięciu zamierzonych celów projektowych wspiera koordynatora  nowoczesna technologia oraz urządzenia i systemy, usprawniające planowanie, zarządzanie czy komunikowanie się. Koordynator jest również osobą reprezentującą dany projekt.

Zadania, jakie wykonuje koordynator projektów unijnych

Do podstawowych zadań koordynatora należy:

 • planowanie i organizowanie działań projektowych,
 • analizowanie i wdrażanie przepisów prawa,
 • tworzenie procedur, dokumentacji i zasad działania,
 • analizowanie ryzyka,
 • monitorowanie i koordynacja działań,
 • kontrola wyników,
 • nadzór nad budżetem.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na koordynatora projektów unijnych?

Kandydat na koordynatora, to osoba z wyższym wykształceniem II stopnia, z szeroką wiedzą interdyscyplinarną – najlepiej po kierunkach, takich jak zarządzanie i organizacja lub nauki społeczne, ekonomiczne czy prawo. Konieczna jest znajomość języków obcych oraz prawo jazdy kategorii B.