Etyka pracownika urzędu

  • Awatar użytkownikaDorota Dembska
  • 07 gru, 2023
  • 0 komentarzy
  • 1 min. Czytaj

Etyka pracownika urzędu

Czym jest etyka pracownika administracji samorządowej?

Etyka pracownika urzędu, to jedno z najczęściej poruszanych zagadnień, dotyczących sfery budżetowej. Pracownik administracji samorządowej, to nie tylko zawód, ale i funkcja, z którą wiążą się pewne prawa i obowiązki. Należy nadmienić, iż samo pojęcie etyka – w swej terminologii – ma główne odniesienie do moralności. Zazwyczaj  zagadnienie to sprowadza się  do pytania – czy coś jest dobre, czy też złe. Może być również pytaniem, o tak zwany, moralny sens egzystencji danego człowieka.

Powstałe normy etyczne są powszechne i ogólne, a ich zasięg obejmuje całość społeczeństwa. Istnieją także normy bardziej uszczegółowione, których adresatem jest stricte wybrana grupa – np. zawodowa czy społeczna. W tym podziale swoje miejsce znalazła także etyka zawodowa. Opiera się ona na zbiorze zasad, które dokładnie precyzują dopuszczalne zachowania u przedstawicieli określonego zawodu. Są to również pewnego rodzaju zalecenia oraz reguły,  dotyczące wykonywania danej profesji. Etyka zawodowa ustala między innymi poziom relacyjny pomiędzy jej przedstawicielem a odbiorcą usług i ogółem społeczeństwa.

Dlaczego tak ważna jest etyka pracownika urzędu?

Urzędnicy pełnią funkcję, która podlega ścisłej ocenie ich zachowań w przestrzeni życia publicznego. Poniekąd tworzą oni tak zwany etos, przyjmując pewne postawy. Każdy urzędnik powinien zatem, znać katalog tych postaw, jak i  zachowań, uznawanych przez społeczeństwo za wysoce etyczne.

Osoba taka musi odznaczać się niekaralnością oraz nieposzlakowaną opinią, jak również być bezstronna i nie ulegać próbom przekupstwa. W swojej pracy urzędnik powinien kierować się zasadą skrupulatności oraz starannego dopełnienia swych obowiązków zawodowych. Z racji sprawowania funkcji społecznej, osoba zatrudniona na tego typu stanowisku, ma obowiązek podchodzić do każdego petenta w sposób indywidualny i pełen szacunku. Urzędnik zobowiązany jest również dotrzymywać danych obietnic i nie posługiwać się w pracy zawodowej  kłamstwem oraz manipulacją.

Zadaniem urzędnika jest służenie społeczeństwu, a nie uprawianie prywaty czy załatwianie własnych interesów. Nie jest to miejsce dla karierowiczów i osób, nastawionych na szybki awans zawodowy.