Działalność nierejestrowana – nowe limity przychodów na rok 2024

Działalność nierejestrowana
  • Awatar użytkownikaMG-EDU
  • 08 sty, 2024
  • 0 komentarzy
  • 1 min. Czytaj

Działalność nierejestrowana – nowe limity przychodów na rok 2024

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana została wprowadzona w 2018 roku w ramach Konstytucji dla Biznesu. Polega ona na wykonywaniu działalności przez osobę fizyczną, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a przychody z niej uzyskane w żadnym miesiącu nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby prowadzące taką działalność nie muszą dokonywać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednakże, działalności nierejestrowanej nie można prowadzić w obszarze reglamentowanym, gdzie wymagane są koncesje, pozwolenia i licencje.

Limity przychodów dla działalności nierejestrowanej

W roku 2024 wprowadzono nowe limity przychodów dla działalności nierejestrowanej. Przychody z tej działalności nie mogą przekraczać w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku ulegnie dwukrotnym zmianom:

od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi on 3181,50 zł,

od lipca 2024 roku – 3225 zł.

W przypadku przekroczenia tego limitu w jakimkolwiek miesiącu, działalność nierejestrowana automatycznie przekształca się w działalność gospodarczą. W ciągu 7 dni od przekroczenia przychodu konieczne jest zarejestrowanie takiej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej rozważ zakup kursu online ABC przedsiębiorczości.

Obowiązki działalności nierejestrowanej

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej masz obowiązek:

  • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
  • rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej
  • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego
  • przestrzegać praw konsumenta, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość i realizować obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą.

Jeśli wykonujesz działalność nierejestrowaną w obszarach, w których istnieje obowiązek rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej, również musimy taką kasę posiadać.