Czas pracy kadry kierowniczej

  • Awatar użytkownikaDorota Dembska
  • 07 gru, 2023
  • 0 komentarzy
  • 2 min. Czytaj

Czas pracy kadry kierowniczej

Czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających zakładem pracy

Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kadra kierownicza to grupa, która nie podlega tak rygorystycznym ograniczeniom w zakresie czasu pracy jak pozostali pracownicy firmy. Powyższe regulacje swoje uzasadnienie znajdują w tym, że zajmowane stanowisko i wysokość wynagrodzenia wymaga od takich pracowników większej dyspozycyjności ze strony pracodawcy.

Dlatego też w tym temacie zostały stworzone odmienne uregulowania czasu pracy poza normalnymi godzinami i dyżuru pracowniczego. Jednak stosowanie tych przepisów powinno być wykorzystywane jedynie gdy zaistnieje taka konieczność, a nie wykorzystywane przez pracodawców.

Brak ewidencji czasu pracy

Ogólna zasada mówi, że nie ma konieczności prowadzenia dokładnej ewidencji, jeśli chodzi o czas pracy  kadry kierowniczej. Jednak nie jest to jednoznaczne z całkowitym brakiem jej prowadzenia w stosunku do tych pracowników. Tutaj należy wprowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy, która zawierać będzie informacje o dniach kiedy osoba taka świadczyła pracę oraz o jej nieobecności w pracy (podczas urlopu, zwolnienia lekarskiego czy korzystania z opieki nad dzieckiem).

Czas pracy, a wynagrodzenie

Osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia czy dodatku za godziny nadliczbowe w dni robocze czy też pracę w dni wolne od niej. Tutaj można wysnuć wniosek, że nie bez powodu ich wynagrodzenie jest nieraz o wiele wyższe niż zwykłych pracowników. Częściowo pozbawiona wynagrodzenia za nadgodziny jest natomiast grupa pracowników na stanowiskach kierowniczych, która kieruje wyodrębnioną w ramach zakładu pracy jednostką organizacyjną. Oznacza to, że mają one prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem 100% za pracę w nadgodzinach w niedzielę i święta określone ustawowo. Wynagrodzenie to nie przysługuje w innych przypadkach. Prawo jednak nie daje żadnych przeciwskazań do wypłacania dodatkowych świadczeń z tytułu nadgodzin według uznania pracodawcy.

Dyżur zakładowy lub domowy

Tak jak pracownicy szeregowi pracownicy zarządzający zakładem pracy mogą być zobowiązani pełnić dyżur zakładowy lub domowy. Różnica polega na tym, od osób zarządzających może być wymagane pełnienie dyżuru przez całą dobę (nie ma tu ograniczeń ze względu na czas odpoczynku dobowego czy tygodniowego). Ponadto za takie dyżury osoby te nie mają prawa do żadnej rekompensaty.

Limity godzin nadliczbowych

Zasada stosowana wśród pracowników szeregowych co do limitu czasu pracy uwzgledniającego nadgodziny, który nie może przekroczyć 48 godzin (w tym 8 godzin nadliczbowych) tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym niestety nie ma swojego zastosowania wśród pracowników kierujących zakładem pracy. Pracownicy Ci mogą takich godzin wyrobić o wiele więcej. Ustawowo ograniczenia te określone są w rocznym limicie, który wynosi 150 godzin w roku kalendarzowym, ale może uleć podwyższeniu za sprawą uregulowań zakładowych.

Czas pracy kadry kierowniczej – podsumowanie

Pomimo powyższych regulacji prawnych, które określają czas pracy osób zarządzających zakładem pracy oraz kadry kierowniczej, ich praca powinna być tak organizowana by kierownik nie był zmuszony do pracy w nadgodzinach. Ponadto nie może on być pozbawiony dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jeśli taki sytuacje zdarzają się systematycznie, a ich powodem jest zła organizacja czasu pracy. PIP podaje, że poza tym, iż pracownik na takim stanowisku powinien wykazywać się zwiększoną gotowością do pracy i wykonywać ją poza wyznaczonymi godzinami, sytuacje takie powinny mieć charakter sporadyczny.