Cel edukacji dorosłych

  • Awatar użytkownikaDorota Dembska
  • 07 gru, 2023
  • 0 komentarzy
  • 2 min. Czytaj

Cel edukacji dorosłych

Jak ważna jest idea „Long Life Learningu” czyli uczenia się przez całe życie, wiedzą już wszyscy. Ale czy mamy świadomość jaki jest cel edukacji dorosłych?

Cel edukacji dorosłych to:

  • zwiększenie atrakcyjności osób dorosłych na rynku pracy,
  • umożliwienie rozwoju osobistego,
  • wzrost wiedzy i kompetencji,
  • dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości rozwoju zawodowego.

Korzyści wynikające z kształcenia rozpatrywać można w kategoriach pożytku dla konkretnej osoby (jednostki) oraz dla firmy, w której pracuje. Osoby posiadające w sobie chęć do nauki i zwiększenia własnej wiedzy, potrafią lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość, zachodzące w ich pracy zjawiska, zmiany itp. Kształcenie dorosłych powinno więc wynikać przede wszystkich  z własnych potrzeb i oczekiwań osób względem siebie.

Korzyści wynikające z kształcenia dla konkretnego człowieka

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w różnego rodzaju formach edukacji przeznaczonej dla osób dorosłych, jest podniesienie własnej atrakcyjności na runku pracy.

Dotyczy to zarówno rynku zewnętrznego – dla osób poszukujących zatrudnienia lub lepszej pracy – ale również rynku wewnętrznego – dającego możliwość awansu w aktualnym miejscu zatrudnienia.

Kolejną pozytywną stroną kształcenia jest podniesienie własnych kompetencji, dające możliwość wykonywania bardziej złożonych zadań, awansu czy też wzrostu wynagrodzenia.

Wykorzystywanie edukacji do wzrostu umiejętności i kwalifikacji przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy, motywacji do wykonywania obowiązków, a co za tym idzie do samorealizacji.

Korzyści wynikające z kształcenia dla firmy

Podstawowa korzyścią wynikającą z kształcenia pracowników jest zwiększenie kapitału ludzkiego firmy.

Pracownicy, którzy uczestniczą w organizowanych kursach, szkoleniach, czy też innych formach edukacji nadążają za zmianami, potrafią dostosować się do nowych zadań czy obowiązków, są bardziej wydajni. Firma, która dba o rozwój pracowników, może liczyć na ich wzrost zaangażowania, motywacji do pracy, ale także przywiązania do firmy i współpracy z nią. W organizacjach, które rozumieją potrzebę ciągłego dbania o rozwój pracowników, występuje lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami a kierownictwem oraz większa akceptacja zmian. Firmy te posiadają również lepszy wizerunek na rynku pracy, dzięki czemu mają szansę na zatrudnienie  najlepszych ludzi.

Sposoby edukacji dorosłych

Kształcenie dorosłych w różnych formach pozaszkolnych powoduje wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy i dostosowanie się do aktualnej sytuacji zawodowej.

Do kształcenia dorosłych wykorzystuje się różne formy, metody i narzędzia, które wymagają aktywnego udziału słuchaczy przez co są najbardziej efektywne i skuteczne.

Uczestnicy podczas kursów i szkoleń powinni przejść przez cztery etapy uczenia się:

doświadczenie – analiza – teoria – praktyka.

Szkolenia e-learningowe mają za zadanie pobudzić uczestnika do działania i rozbudzić jego chęć do sięgania po więcej wiadomości. Kursy on-line wymagają większego wysiłku ze strony uczestnika, który tak naprawdę pracuje sam. Uczestnik przekłada własne doświadczenia do analizy i teorii, a następnie sam wprowadza nową wiedzę w praktykę.

Wartością dodaną nauki przez internet jest rozbudowanie umiejętności interpersonalnych takich jak zarządzanie sobą w czasie, samodzielność, samodyscyplina czy wytrwałość w działaniu.