73ec64d46445de7e19127840498d0ee5.jpg
ce4613515dd938b201f2fbee83f2879f.jpg
db3f7982c5f75b846e992477f7be51aa.jpg
5a7930f41ee5a4507c6415b4f29eca4f.jpg

Kursy i szkolenia online z certyfikatem!

smartphon 663-904-349                    mail [email protected]

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi - kurs online z certyfikatem

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi, najważniejszym zasobem przedsiębiorstw i podstawowym źródłem ich przewagi nad konkurencją są pracownicy – czyli tzw. „zasoby ludzkie”. Aby jednak te zasoby mogły zostać odpowiednio wykorzystane, niezbędne jest poznanie podstaw, technik i sposobów zarządzania ludźmi. Nasz kurs to niezbędne kompendium wiedzy będące nieodzowną częścią warsztatu osób, które mają zamiar lub już zajmują się zasobami ludzkimi w firmach i organizacjach – czyli pracowników działów personalnych, działów kadr oraz osób zarządzających, zarówno niskiego, średniego jak i najwyższego szczebla.

Kurs pozwala poznać najważniejsze zasady i reguły dotyczące zarządzania personelem oraz charakterystykę poszczególnych elementów procesu kadrowego w firmach - od rekrutacji, przygotowania i przyjęcia do pracy po sposoby motywacji i przeciwdziałanie niekorzystnym trendom kadrowym.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pozostali Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (Kod zawodu: 242390)

Nasze kursy to 100 % legalności!

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń "MG-edu" posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek wydany przez Starostę powiatu wodzisławskiego, rejestru szkół i placówek oświatowych oraz rejestru instytucji szkoleniowych w WUP Katowice.

Program kursu

    Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi
    Proces kadrowy
    Analiza i planowanie zatrudnienia
    Rekrutacja i selekcja
    Zatrudnianie, adaptacja i integracja pracownika
    Oceny pracownicze
    Szkolenia pracowników
    Motywacja pracowników
    Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
    Komunikacja w zespole
    Konflikt w organizacji
    Obsługa kadrowa – elementy prawa pracy

Specjalista zzl - test

Kurs zawiera prezentację z materiałem szkoleniowym (około 430 slajdy), obejmuje 40 godzin nauki, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od zaangażowania uczestnika

 

 Dane do wpłaty:
Centrum szkoleń "MG-edu"
Czyżowicka 73
44-300 Wodzisław Śląski


mBank : 64 1140 2004 0000 3902 6333 8347

Koszt i warunki rozpoczęcia nauki

Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Całkowity koszt kursu to 200 zł

Pamiętaj, w naszej placówce MG-edu nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin oraz wystawienie dokumentów w języku polskim!

Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto. Lekcje wysyłane są na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

W systemie standardowej wysyłki kurs trwa około dwóch tygodni, ale termin jego ukończenia zależy przede wszystkim od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co 2 dni robocze, jednakże istnieje możliwość otrzymywania lekcji częściej lub rzadziej. Częstotliwość otrzymywania lekcji można zmienić w dowolnym czasie trwania kursu.

 

Kurs można również realizować w całości poprzez platformę otrzymując dostęp do całego materiału 24/7.
Szczegóły:

http://platforma.mg-edu.pl/course/specjalista-ds-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, który odbywa się na platformie szkoleniowej naszej placówki i składa się z 15 pytań.  Kursant od razu po zakończeniu testu otrzymuje informację zwrotną o uzyskanych punktach.

Po pozytywnym zdaniu testu i zakończeniu kursu dla każdego uczestnika zostaje przygotowany i wysłany listem poleconym zestaw dokumentów - certyfikat i zaświadczenie MEN ukończenia kursu w języku polskim. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Zobacz wzory dokumentów

[WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA]

Zaświadczenie wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Copyright © 2018 Kursy online z certyfikatem - Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.