73ec64d46445de7e19127840498d0ee5.jpg
ce4613515dd938b201f2fbee83f2879f.jpg
db3f7982c5f75b846e992477f7be51aa.jpg
5a7930f41ee5a4507c6415b4f29eca4f.jpg

Kursy i szkolenia online z certyfikatem!

smartphon 663-904-349                    mail [email protected]

Profesjonalna sekretarka czyli asystentka na medal

Profesjonalna sekretarka czyli asystentka na medal - kurs online z certyfikatem

Zarządzanie sekretariatem jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym od sekretarki odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Przecież profesjonalna sekretarka jest skarbem każdego szefa!

Jeśli marzysz o podjęciu takiej pracy warto ukończyć  kurs Profesjonalna sekretarka, który przygotuje Cię do prawidłowego wykonywania obowiązków.

Nauczysz się odpowiednio redagować pisma, organizować służbowe spotkania. Poznasz zasady obiegu dokumentów  w biurze czy też odpowiedniej obsługi klientów. Dodatkowo będziesz umiała dobrze organizować czas pracy i nabędziesz niezbędne umiejętności interpersonalne.

Ten kurs to strzał w dziesiątkę! Twoja nowo nabyta wiedza zostanie potwierdzona certyfikatem z kodem zawodu.


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób planujących podjęcie pracy w biurze w charakterze sekretarki/asystentki
  

Nasze kursy to 100 % legalności!

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń "MG-edu" posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek wydany przez Starostę powiatu wodzisławskiego, rejestru szkół i placówek oświatowych oraz rejestru instytucji szkoleniowych w WUP Katowice.

Program kursu

 • Charakterystyka zawodu – zadania, obowiązki, niezbędne umiejętności
 • Organizacja miejsca i czasu pracy,
 • Redagowanie pism urzędowych – zasady, formy,
 • Zasady korespondencji –obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna
 • Organizacja spotkań służbowych
 • Obsługa interesantów
 • BHP
 • Umiejętności interpersonalne
 • Savoir-vivre  -
 • Kreowanie wizerunku firmy. Zadania praktyczne.
 • Test końcowy

Kurs zawiera prezentację z materiałami szkoleniowymi.
Program obejmuje 30 godzin, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od zaangażowania uczestnika

 Dane do wpłaty:
Centrum szkoleń "MG-edu"
Czyżowicka 73
44-300 Wodzisław Śląski


mBank : 64 1140 2004 0000 3902 6333 8347

Koszt i warunki rozpoczęcia nauki

Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Całkowity koszt kursu to 200 zł

Pamiętaj, w naszej placówce MG-edu nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin oraz wystawienie dokumentów w języku polskim!

Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto. Lekcje wysyłane są na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

W systemie standardowej wysyłki kurs trwa około dwóch tygodni, ale termin jego ukończenia zależy przede wszystkim od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co 2 dni robocze, jednakże istnieje możliwość otrzymywania lekcji częściej lub rzadziej. Częstotliwość otrzymywania lekcji można zmienić w dowolnym czasie trwania kursu.

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, który odbywa się na platformie szkoleniowej naszej placówki i składa się z 15 pytań.  Kursant od razu po zakończeniu testu otrzymuje informację zwrotną o uzyskanych punktach.

Po pozytywnym zdaniu testu i zakończeniu kursu dla każdego uczestnika zostaje przygotowany i wysłany listem poleconym zestaw dokumentów - certyfikat i zaświadczenie MEN ukończenia kursu w języku polskim. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Zobacz wzory dokumentów

[WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA]

Zaświadczenie wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.