73ec64d46445de7e19127840498d0ee5.jpg
ce4613515dd938b201f2fbee83f2879f.jpg
db3f7982c5f75b846e992477f7be51aa.jpg
5a7930f41ee5a4507c6415b4f29eca4f.jpg

Kursy i szkolenia online z certyfikatem!

smartphon 663-904-349                    mail [email protected]

Pracownik administracji samorządowej

Pracownik administracji samorządowej - kurs online z certyfikatem

Obszerność kwalifikacji zawodowej pracowników administracji jest bardzo duża i zależna od poszczególnych jednostek  oraz istniejących w nich wydziałów, ale ogólne informacje o samorządach muszą być znane każdemu kandydatowi.

Kurs internetowy Pracownik administracji samorządowej przeznaczony jest dla osób pragnących zostać urzędnikiem czyli zainteresowanych pracą w jednostkach administracji samorządowej np. urzędach gmin, miast czy powiatów.

Uczestnicy poznają od podstaw genezę samorządu terytorialnego, poznają charakterystykę poszczególnych jego jednostek, zapoznają się z etyką zawodową, KPA, instrukcją kancelaryjną. Dowiedzą się kto może pracować w urzędach i jakie powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności, jakie są zasady naboru na stanowiska w urzędach. Omówione zostaną również tematy związane z informacją publiczną czy prawem zamówień publicznych.

Kurs jest obowiązkową lektura dla wszystkich kandydatów do pracy w urzędach oraz przydatnym podsumowaniem fundamentalnej wiedzy z zakresu administracji. Do wielu lekcji dołączone zostały najważniejsze akty prawne, a każda lekcja kończy się podsumowaniem omawianego tematu.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pracownik administracji samorządowej

Nasze kursy to 100 % legalności!

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń "MG-edu" posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek wydany przez Starostę powiatu wodzisławskiego, rejestru szkół i placówek oświatowych oraz rejestru instytucji szkoleniowych w WUP Katowice.

Program kursu

Geneza samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny w Polsce
Gmina
Urząd gminy
Powiat
Województwo
Pracownik samorządowy
Instrukcja kancelaryjna
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Etyka pracownika samorządowego
Informacja publiczna
Finanse w samorządzie
Pracownik administracji - test

Kurs zawiera prezentację z materiałami szkoleniowymi (około 470 slajdów materiału), a cały program kursu obejmuje 36 godzin lekcyjnych, ale rzeczywisty czas nauki zależy tylko od zaangażowania uczestnika.

 

 Dane do wpłaty:
Centrum szkoleń "MG-edu"
Czyżowicka 73
44-300 Wodzisław Śląski


mBank : 64 1140 2004 0000 3902 6333 8347

Koszt i warunki rozpoczęcia nauki

Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Całkowity koszt kursu to 200 zł

Pamiętaj, w naszej placówce MG-edu nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin oraz wystawienie dokumentów w języku polskim!

Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto. Lekcje wysyłane są na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

W systemie standardowej wysyłki kurs trwa około dwóch tygodni, ale termin jego ukończenia zależy przede wszystkim od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co 2 dni robocze, jednakże istnieje możliwość otrzymywania lekcji częściej lub rzadziej. Częstotliwość otrzymywania lekcji można zmienić w dowolnym czasie trwania kursu.

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, który odbywa się na platformie szkoleniowej naszej placówki i składa się z 15 pytań.  Kursant od razu po zakończeniu testu otrzymuje informację zwrotną o uzyskanych punktach.

Po pozytywnym zdaniu testu i zakończeniu kursu dla każdego uczestnika zostaje przygotowany i wysłany listem poleconym zestaw dokumentów - certyfikat i zaświadczenie MEN ukończenia kursu w języku polskim. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Zobacz wzory dokumentów

[WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA]

Zaświadczenie wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Copyright © 2018 Kursy online z certyfikatem - Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.